Aynur Mahmudova KAPLAN

Bulgaristan 1964 doğumlu olan sanatçı Zorunlu göç sebebiyle 1989 yılı itibariyle Türkiye İzmir’e yerleşmektedir. On yıl boyunca Türk Çağdaş Sanatının duayenlerinden olan Şeref Bigalı hocasından özel dersler almış ve 1996 da onun teşvikleri ve bizzat açılışını yapması ile ilk kişisel sergisini açmıştır. Aynur Mahmudova Kaplan günümüze dek hiç aralıksız sürmekte olan sanat serüveni içerisinde 27 kişisel sergi açmış ve 100 ün üzerinde yurt içi ve yurtdışı karma sergilere katılmıştır.
Üç kez ödül almış. Turkiye ve Yurtdışında resmi ve özel koleksiyonlarda ve kataloglarda eserleri bulunmaktadır.
Sanatçı bireysel çalışmalarının yanı sıra aynı zamanda bir uluslararası sanat organizatörudur. Sosyalist ülkelerin sanata verdikleri değer ile geleneksel yaptıkları Sanatçılar buluşmaları projesini Türkiye’ye getirerek 2009 dan günümüze dek Bulgaristan’da ve Türkiye’de gerçekleştirmiş olduğu 35 uluslararası sanat sempozyum küratörü olmuştur. Bu projeyi Kıbrıs’a da taşıyan sanatçı gerek ülkemizde gerekse yurt dışında sanatımızın uluslararası arenaya taşınması, tanınması ve gelişimine ciddi katkılar sağlamaktadır.
Almanya, Polonya, Makedonya, Bulgaristandan, Azerbaycan, Gürcistan, Kosova, Karadağ, Yunanistan, Kıbrıs, Mısır, Hırvatistan, Bosna, Romanya, İtalya, Rusya’da sergi ve sempozyumlara katılmıştır.
Jüri üyelikleri ve yayınlanmış sempozyum bildiri ve sunumları bulunmaktadır.
Dört dil konuşan Aynur Mahmudova Kaplan edebiyata yakınlığı ile de bilinmektedir. Yayınlanmış iki şiir kitabı ve çevirileri de bulunmaktadır.
Türkiye’de Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği üyesi olan ressam eserlerinde tema olarak ön planda kadını seçmiş olsa da yağlı boya ve akrilik teknikleri ile çağdaş resmi iyi analiz etmiş, modern tarzda sitilizasyon kullanarak farklı kurgularla eserlerini halen özel atölyesinde üretmeye devam etmektedir.