Mehtap Pazarlıoğlu BİNGÖL1981’de Ankara’da doğdu. 1999 yılında Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nden, 2003’te Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Öğretmenliği’den mezun oldu. 2006’da Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde Sanatta Yüksek Lisans’ını, 2011 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı, Resim-İş Öğretmenliği Bilim Dalı’nda Doktora öğrenimini tamamladı. 2005 yılında Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümüne Araştırma Görevlisi olarak atandı. 2011’den bu yana Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Sanat Eğitimi Anasanat Dalı’nda görev yapan Bingöl, 2018 yılında Doçent unvanı alarak, 2019 yılında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine atandı. Çok sayıda karma sergiye katılıp, 9 kişisel resim sergisi etkinliğinde bulundu. 2005 yılında Şefik Bursalı Resim Yarışması’nda “Başarı Ödülü” kazandı.
Sanat ve Sanat Eğitimi alanlarında Ulusal ve Uluslararası Sempozyum ve Kongrelerde bildirileri, alanı ile ilgili bir kitabı, çeşitli kitaplarda bölümleri ve yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.