Prof. Dr. Meliha YILMAZ


1969 yılında Kastamonu’da doğmuş, ilk, orta ve lise öğrenimini Kastamonu’da tamamlamıştır. 1990 yılında, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Bölümünden mezun olmuş, aynı yıl Elmadağ Namık Kemal İlköğretim Okulu’na resim öğretmeni olarak atanmıştır. Gazi üniversitesindeki görevine 1991 yılında okutman olarak başlamıştır. 1993 yılında, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı’nı, 1999 yılında aynı enstitüde Doktora Programı’nı tamamlamıştır. 1997-2003 yılları arası okutman kadrosuyla G.Ü.G.E.F. Sınıf öğretmenliği bölümüne görevlendirilmiş, Okul Öncesi Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği Bölümlerinde Görsel sanatlar eğitimiyle ilgili dersler vermiştir. 2003 yılında, Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı yardımcı doçent kadrosuna atanmıştır. 2010 yılında plastik Sanatlar alanında doçent ünvanını, 2017 yılında ise profesör unvanını almıştır. Yurt içi ve yurt dışı resmi ve özel çeşitli koleksiyonlarda, müzelerde eserleri bulunan Yılmaz, ondört kişisel sergi açmış olup, ulusal ve uluslararası düzeyde yüzden fazla karma ve grup sergi, bienal, festival, çalıştay vb. sanatsal etkinliklere katılmıştır.