Prof. Dr. Meltem KATIRANCI

1972 Irak Kerkük doğumludur. 1993 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi
Resim-iş Eğitimi bölümünde lisans programını, 1996 yılında Pamukkale Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yüksek Lisans programını ve 2004 yılında Gazi
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Doktora programını tamamladı. 1997
yılında Araştırma Görevlisi kadrosuyla Gazi Üniversitesinde göreve başladı ve 2015
yılında Plastik Sanatlar alanında Doçent ünvanını aldı.
2009-2012 ve 2014-2015 yılları arasında Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar
Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı başkan yardımcılığı ve 2010-2012
yıllarında Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Erasmus-ECTS
Koordinatörlüğü görevini yürüttü. 2002-2004 Türkiye Radyo ve Televizyon
Kurumunda ‘Sanatla Büyümek’ adlı programın yapımcılığını, 2009-2012 yılları
arasında Türkmeneli Televizyonunda haftalık yayınlanan ‘Sanat’la Buluşma’ adlı
programın sanat danışmanlığını ve sunuculuğunu yaptı.
İkiyüzden fazla karma sergiye katıldı ve ikisi yurt dışında olmak üzere on üç kişisel
sergi açtı. Ulusal ve Uluslararası yarışmalarda, kongrelerde ve sempozyumlarda Jüri
Üyelikleri, danışma ve hakem görevlerini yürüttü. Pek çok Ulusal ve Uluslararası
dergide Hakem üyesi olarak görev yapmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığının İş
Okullarına ait on beş ders kitabının görsel tasarımlarını yaptı. Gazi Üniversitesi Gazi
Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalında Profesör Ünvanı ile bilimsel-
sanatsal çalışmalarına ve Gazi eğitim Fakültesi Türk Sanatı Topluluğunun Akademik
Danışmanlığına devam etmektedir.