Prof. Dr. Necmettin YAĞCI

1956’da Mardin’de doğdu. 1982’de Gazi Yüksek Öğretmen Okulu
Resim-İş Bölümü Heykel Ana Sanat Dalından mezun oldu.
1986’da Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Resim-İş
Bölümünde Öğretim Görevlisi olarak göreve başladı. 2019 yılı sonuna kadar bu görevini sürdürdü.
Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yüksek Lisans,
Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde de Sanatta Yeterlik çalışmalarını tamamladı.
N.Yağcı 3’ü yurt dışında 51 tanesi yurtiçinde olmak üzere 54 adet Açıkalan heykel ve anıt uygulaması bulunmaktadır. 300’den fazla karma ve grup sergisine katılımı bulunan sanatçının
13 kişisel sergisi bulunmaktadır. Çeşitli kurum ve kuruluştan toplam 10 ödül alan sanatçı halen Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mimarlık Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesinde
Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır.