Metin KANLIOĞLU

Bulgarista’nın Kırcali Şehrinde doğdu. Türkiye’de Işıklar Askeri Lisesini, Kara Harp Okulunu ve Topçu okulunu bitirmeyi müteakip çeşitli birliklerde görev yaptı. Işıklar Askeri Lisesinde yağlıboya çalışmalarına başladı. 2016 yılından bugüne
Akrilik boya ile portre çalışmalarına yoğunlaştı. Halen İzmir Güzelbahçede ikamet etmektedir.